تهران فردا تعطیل نیست
استاندار تهران:

تهران فردا تعطیل نیست

تهران- استاندار تهران از تعطیل نبودن مدارس و ادارات و مراکز در استان به دلیل کاهش شاخص آلودگی هوا خبر داد.