عزم و اراده جدی دو کشور برای گسترش روابط است

عزم و اراده جدی دو کشور برای گسترش روابط است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه لازمه عبور از موانع منوط به عزم و اراده جدی دو کشور برای گسترش روابط است، افزودند: البته روابط دوستانه میان ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح منطقه و بین‌الملل دارد ولی باید بر موانع فائق آمد.