بسته ارزی از سوی مجلس به دولت ارائه نشده است!

بسته ارزی از سوی مجلس به دولت ارائه نشده است!

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه بسته ارزی از سوی مجلس به دولت ارائه نشده است گفت: مسیر ارائه طرح‌های مجلس به دولت مشخص است؛ دولت قانوناً نمی‌تواند نظر پیشنهادی یک نماینده را ملاک عمل قرار دهد.