دغدغه مهار تورم و رشد تولید در اجرای مصوبه‌های شورای رقابت

دغدغه مهار تورم و رشد تولید در اجرای مصوبه‌های شورای رقابت

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با اتخاذ رویکرد و روش‌های مناسب در اجرای مصوبه‌های شورای رقابت و برای کنترل و مهار آثار تورمی، دغدغه رشد تولید داخلی را همچون گذشته به‌عنوان یک تکلیف و رسالت مهم و اساسی مدنظر قرار می‌دهد.