املاک شهرداری تهران در تصرف چه افرادی است؟

املاک شهرداری تهران در تصرف چه افرادی است؟

عضو شورای شهر تهران گفت: پس از گزارش رئیس سازمان بازرسی مبنی بر بازپس‌گیری ۱۰۰ ملک متصرف شده، این املاک در دست افراد بزرگ بوده و مردم می‌خواهند بدانند چه کسانی املاک را تصرف کرده و با فشار شهرداری باز پس گرفته شده است؟

به اصلاحات مجلس در ماده ۱۰۰ خوش‌بین نیستیم

به اصلاحات مجلس در ماده ۱۰۰ خوش‌بین نیستیم

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: به اصلاحاتی که مجلس در رابطه با قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها انجام داده خوش‌بین نیستیم و با وجود آنکه اصلاحات عمیقی به وجود آمده، نمی‌توان زیاد به این مسئله دل بست؛ زیرا این موضوع به ضمانت اجرایی نیاز دارد.